سفارش تبلیغ
صبا


yeki ye duuuuuune

     اولـیـن روز دبـستان! بــاز گـــرد

     کودکی ها، شاد و خندان باز گرد

     باز گرد ای خاطرات کودکی

     بر سوار اسب های چوبـکی

     خاطرات کودکی زیباترند

     یادگاران کـهـن مـانـا ترند

     درسهای سال اول ساده بود

     آب را بابا بـه سارا داده بود

     درس پند آموز روباه و خروس

     روبه مـکار و دزد و چـاپـلـوس

     روز مهمانی کوکـب خانـم است

     سفره پر از بوی نان گندم است

     کاکلی گنجشککی باهوش بود

     فیل نـادانی، برایش مـوش بود

     با وجود سـوز و سـرمای شـدیـد

     ریز علی پیراهن از تن می درید

     تا درون نـیـمکـت جـا می شـدیـم

     ما پر از تصمیم کبری می شدیم

     پاک کن هایی ز پـاکی داشتیم

     یک تراش سرخ لاکی داشتیم

     کیفمان چفتی به رنگ زرد داشت

     دوشمان از حلقه هایش درد داشت

     گـرمـی دسـتــانـمـان از آه بـود

     برگ دفتر ها به رنگ کاه بود

     مانده در گوشم صدایی چون تگرگ

     خش خش جـاروی بابا، روی بـرگ

     همکلاسیـهای من، یـادم کنید

     باز هم در کوچه فریادم کنید

     همکلاسیهای درد و رنج و کار

     بچه های جامه های وصـلـه دار

     بچه های دکــه سیـگار سـرد

     کودکان کوچک اما مرد مرد

     کاش هرگز زنگ تفریحی نبود

     جـمـع بـودن بـود و تفریقی نبود

     کاش می شد باز کوچک می شدیم

     لا اقل یـک روز کـودک مـی شدیم

     یـــاد آن آمـوزگـــار ســاده پــوش

     یاد آن گچها که بودش روی دوش

     ای معلم نام و هم یادت به خیر

     یاد درس آب و بابایت به خیر

     ای دبستـانی تـرین احساس من

     بازگرد این مشقها را خط بزن


نوشته شده در یکشنبه 90/3/8ساعت 12:0 صبح توسط mOhAnDeS نظرات ( ) | |


قالب رایگان وبلاگ پیجک دات نت

کد ماوس